ترجمه سهنديه استاد شهريار - شهریار اهل قلم

شهریار اهل قلم
ورود شما به شهریار اهل قلم را خیر مقدم عرض می نماییم.
به دلیل بروز بودن سایت لطفا از سایر صفحات وب هم دیدن نمایید.

تبلیغات هزینه نیست بلکه زمینه سازی برای معرفی وب خود به دیگران و درآمد زایی برای شماست .

تبلیغات


ترجمه سهنديه استاد شهريار

 

 

شاه كوهم

به سر اي بره كلاهم

ايل را پشت و پناهم

قله طوفان سهندم

اي تو پر شان سهندم

زال سان تاج و سر از برف

تو اي كوه شگرف

ميزن كلاف به قاف ... ايلها را تو مطاف

در تماشاي تو دل صاف

جز تو دل بر كه ببندم

تو اي كوه سهندم

مثل حيدربابا در قله بر آغشته به برفي و به برفي

ز كولاك و شقايق زده سرخي

***

ماه و اختر زند آنجا به تو چشمك

به طبيعت كه تويي تك

***

دلت از سوز درون تنگ

گهي صلح و گهي جنگ

***

اي جبينت دل هر ابر پر آژنگ، سهندم

جز تو كس را نپسندم

***

در افق روي قلل موي سفيدت

سر آن كوه و كتل

***

به دل ابر سياه

داري از پنبه كلاه

***

ز آسمانت شود الهام، به ما سر سماوات بخواني

همه اسرار نهاني .... من چه دانم كه تو داني

***

پوستين پيچ به خود ...

***

پوستي از بره و يا قاقم اسپيد

تا مگر آيدت از عيد نــــويد

***

در بهاران شنل سبز به بر خواهي كرد

سبز، آن كوه و كمر خواهي كرد

عالمي را زه صفا زير و زبر خواهي كرد

***

كه اگر صبر كني ... غوره ات حلوا گردد

وسط سينهء چون قوي سفيدت

چه مصفا ... چه مهنا... كه سر چشمه شهد است

چه كوثر ... چونان آب مقطر ...

همه جا چشمه روان ... ماكه راحتي جان ...

***

كه ترا چشمه شكرين زلال است و ....

زبان از هيجان و ز بيان عاجز و لال است

***

در سحرگاه چو آيينه تو برق زند...

***

در هماندم كه صبا بافته چون تافته

سو سبز و سنبل بهم آميخته آويخته

***

از قامت هر سبزه شقايق

عشق سر زده پيچيده تن سبزه

به ريحان و به مرزه بر آن سنبل طيب و به شكويت

شده يك تافته از باد جدا بافته

كف هر صخره چه ... چون طاقچه صف صف

همه جا برف، كه در آن طاقچه ها، در سره ها

آشيان ساخته مرغان...

كرك و كبك و كبوتر

بال گسترده سر جوجه در آن بستر پر

***

سقف و كف طاق همه سنگ مطبق

چونان خرقه ازرق

و يا مركب ابلق

***

همه ديواره ات از سنگ تراش

نه چو اهرام كه محصول تلاش

***

كه اگر باد وزد ... يا كه ببارد باران

گر كشد رعد و زند برق، شود سيل روان

***

باكي نيست، همه جا دره و آن دامنه هاست

***

لاله و غنچه در آن دامنه خندان

چونان لاله عذاران

***

بلبل شوريده به آواز … كرك و كبك به پرواز

در بر و سكنه تو طاقچه ها باز ....

 

ترجمه : اكبر مدرس اول ((شيوا))

ادامه دارد...

 

با سپاس و تشکر فراوان از دوست و هم قلم عزيزم آقای مهندس نويد مقبولی  که سلسله مطالب ترجمه سهنديه را برای من فرستادند.. هزاران درود بر شما باد ./ 

امير علوي/ ايمان مستشارنظامي/ نويد مقبولي
پيام هاي ديگران ()