عناصر ادبيات شفاهي آذربايجان در ديوان تركي استاد شهريار قسمت دوم

    در مطلب قبل درباره  تاثير عناصر ادبيات شفاهي آذربايجان در ديوان تركي استاد شهريار به تاثيرگيری اين شاعر بزرگ از افسانه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 139 بازدید
بهمن 85
2 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
2 پست